A dolgok érthető szerkezete

„Aquinói Szent Tamás egy helyen azt mondja: «A mi tudásunk olyan esetleges, hogy egyetlen filozófus sem volt képes akár csak egy légy természetét teljesen feltárni», Ezen tény ismeretében nem hiábavalóság a létező létéről valamit mondani, kijelenteni? (…) hisz «a természet szeret rejtőzködni (Hérakleitosz)».”

Ferdinand Ulrich, Homo abyssus – Das Wagnis der Seinsfrage, Johannes, 1961, 1.