Elgondolható a teremtés?

Miért van egyáltalán létező, nem pedig inkább a semmi?* A kérdés egy keresztény gondolkodó esetén így módosul: Miért teremtette meg Isten a létezőket? Illetve: Elgondolható-e a teremtés? Heidegger kritikája erre is vonatkozik: felismertük-e annak kérdésességét, hogy a teremtés elgondolható?


* Martin Heidegger, Bevezetés a metafizikába, IKON, 1995, 5.