Az igazság szabaddá tesz titeket

“Igazság és szabadság: mindkettőre minden ember vágyakozik, de általában rendkívül nehéz összhangba hozni őket egymással. Isten adományai az ember számára, de nagy veszélyeket rejtenek magukban. Hányszor fordult elő a történelemben, hogy az ember szabadságvágya zsarnok hatalmakat teremtett, az igazságosságra való hivatkozás pedig rabságot hozott létre! Jézus szavai szerint igazság és szabadság egysége a szeretetben és a megbocsátásban valósul meg, így válunk az Ő tanítványaivá, tanúságot teszünk a Fiúról, akit az Atya küldött.”

“Isten létezésének kizárólagos módja Önmaga kinyilatkoztatása mint abszolút szabadság, amely egy végső alapot ad az ember szabadságának.”

Bolla István