Imádság iskolája

Jelentkezési lap

Ajánlott olvasmányok a “spirituális olvasáshoz”

Online (pdf formátumban):

Avilai Szent Teréz: A belső várkastély

Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja

A Megnemismert felhője

Szent Bonaventura misztikus művei

A zarándok

Alkantarai Szent Péter: Imádság, elmélkedés

Romano Guardini: Az imádság iskolájában

Órigenész: Az imádságról és a vértanúságról – Órigenész művei I.

KEK, IV. Az imádságról

Online nem elérhető

– SZABÓ FLÓRIS: “Így imádkozzatok!”: Egyházatyák tanításai az imádságról és az Úr imádságáról. Pannonhalma, Bencés Kiadó, 1999

– Louf, André: Uram, taníts meg minket imádkozni. Pannonhalma, Bencés Kiadó, 2008

Ajánlott olvasmányok az elmélkedéshez (pdf)

Thomas Merton: Lelkivezetés és elmélkedés

E. Bianchi: Lectio divina

Ajánlott olvasmány a “Jézus imája” témához

Ignace de la Potterie SJ: A Fiú imája, Budapest, 2014