Nagyböjt 2023

Bevezető hét
III. 7-13.

A kért kegyelem minden nap más, de ez mind ennek az egy kérésnek a kibontása: Átérezni, hogy Isten szeret engem, értékesnek lát engem.

Mt 9,35-38    
Kérés: Uram Jézus! Add, hogy átérezzem:
Te együttérzel velem!

Mt 8,1-3
K: Uram Jézus! Add, hogy átérezzem:
Te meg akarsz gyógyítani!

Lk 15,11-24
K: Atyám! Add, hogy átérezzem:
Te vissza akarsz fogadni, meg akarsz bocsátani!

Mt 14,22-33 
K: Uram Jézus! Add, hogy átérezzem:
Te meg akarsz erősíteni!

Jn 13,1-17
K: Uram Jézus! Add, hogy átérezzem:
Te mély, bensőséges barátságot akarsz velem!

Jn 21,1-14     
K: Uram Jézus! Add, hogy átérezzem:
Te jelen akarsz lenni az életemben, erőfeszítéseimet megáldod!

A nyomtatható verzió: Bevezető hét

______

______

Szövetség “
III. 14-20.

E hét témája: „A csoport szövetségkötése”

Fontos a csoport – egymásra igent mondunk. CSAK a lelkigyakorlat keretein belül! Mert: az Úrban van ez a szövetség!

Mindennap imádkozunk a csoport egyik tagjáért– az ő lelkigyakorlatáért.

A másikért való ima is szembesít a saját témáimmal.
„Amit a másiknak kérek – kérjem magamnak is!”

Ima a másikért – lehetőségek

Mi: Jézus új családja
– Mk 3, 31-35
   Biblikus ima

A viharban találkozunk Jézus nagyságával
– Mk 4, 35-41
Biblikus ima

Kapcsolatunk története
     Képregényima

A másik élete 
     Ima rajzzal

Együtt Mária házában
     Ima belső képpel

Ima önmagamért – a lelkigyakorlatomért

1. Mária házában vagyunk. Mária is itt van. Ő egészen hiszi Isten jelenlétét. Helyettem is hiszi-tudja, hogy Isten engem vezetni akar.
2. Imabeszélgetés Máriával. Elmondom neki, hogy miért kezdem el a lelkigyakorlatot, mit szeretnék stb. Ő szeretettel hallgat meg, ért engem, velem érez. Nem tanít, de megáld engem.
3. A társak imája. Most érzékelem, hogy a többiek is itt vannak a Házban: a lelkigyakorlatos csoport tagjai, a háttérimádkozóim. Mind egyenként is imádkoznak értem, megáldanak engem.
4. Imabeszélgetés Jézussal.Végül megjelenik az Úr, és Mária odavezet hozzá.

Összegzés – a hét végén.

Szánjak rá egy fél órát, hogy elolvasom a jegyzeteim, és megvizsgálom:
Mi az, ami most is megmozgat, amiben az Úr akaratát leginkább érzékelem?
Hogyan mélyül el bennem, hogy mire vágyok igazán?
Hogyan akar engem a lelkigyakorlatban vezetni?

A nyomtatható verzió: Szövetségkötés

______

______

Jézust megismerni
– III. 21-28.

K: Add Uram Jézus, hogy jobban megismerjelek és megszeresselek Téged!

Mt 3, 13-17
Mt 9,35-38
Mt 5, 3-12
Mt 8,1-3
Mt 14, 13-33
Mt 17,1-13

______

______

Jézust követni
– III. 28-IV. 3.

K: Add Uram Jézus, hogy jobban lelkesedjek Érted és szorosabban kövesselek Téged! 

Mt 4, 17-22
Mt 16, 21-28
Mt 19, 16-26
Mt 20, 29-34

Virágvasárnap: Passió – Mt 26,17-27,66 („Nyugodt olvasás”)
Nagyhétfő: Lk 15, 11-24

______

______

Nagycsütörtöktől Húsvétvasárnapig a szertartásokon veszünk részt. Ha valaki nem tud elmenni, akkor a következő szakaszokkal imádkozzon:

Nagycsütörtök:
Jn 13 1-17

Nagypéntek:
Jn 18,1-19,42

Nagyszombat:
“Szálla alá poklokra”. (Leszáll az alvilágba, hogy elvigye Ádámnak és minden megholtnak a „szabadulólevelet”)

Húsvétvasárnap:
Jn 20, 11-18

Húsvéthétfő:
Megjelenik Anyjának”

Kérés: Add Uram Jézus, hogy bensőleg megismerjem a Te dicsőséged!

______

______

Húsvét után lesz még egy hosszabb találkozó, ennek időpontját majd megbeszéljük!