Nagyböjt 2022

Bevezető hét

A kért kegyelem minden nap más, de ez mind ennek az egy kérésnek a kibontása: Átérezni, hogy Isten szeret engem, értékesnek lát engem.

Mt 9,35-38     K: Uram Jézus! Add, hogy átérezzem: Te együttérzel velem!
Mt 8,1-3         K: Uram Jézus! Add, hogy átérezzem: Te meg akarsz gyógyítani!
Lk 15,11-24   K: Atyám! Add, hogy átérezzem: Te vissza akarsz fogadni, meg akarsz bocsátani!
Mt 14,22-33  K: Uram Jézus! Add, hogy átérezzem: Te meg akarsz erősíteni!
Jn 13,1-17      K: Uram Jézus! Add, hogy átérezzem: Te mély, bensőséges barátságot akarsz velem!
Jn 21,1-14      K: Uram Jézus! Add, hogy átérezzem: Te jelen akarsz lenni az életemben, erőfeszítéseimet megáldod!

A nyomtatható verzió: Bevezető hét

______

______

Szövetségkötés

E hét témája: „A csoport szövetségkötése”

Fontos a csoport – egymásra igent mondunk. CSAK a lelkigyakorlat keretein belül! Mert: az Úrban van ez a szövetség!

Mindennap imádkozunk a csoport egyik tagjáért– az ő lelkigyakorlatáért.

A másikért való ima is szembesít a saját témáimmal.
„Amit a másiknak kérek – kérjem magamnak is!”

Ima a másikért – lehetőségek

  1. Mi: Jézus új családja – Mk 3, 31-35                                        Biblikus ima
  2. A viharban találkozunk Jézus nagyságával – Mk 3, 35-41 Biblikus ima
  3. Kapcsolatunk története                                                             Képregényima
  4. A másik élete                                                                                Ima rajzzal
  5. Együtt Mária házában                                                                Ima belső képpel

Ima önmagamért – a lelkigyakorlatomért

1. Mária házában vagyunk. Mária is itt van. Ő egészen hiszi Isten jelenlétét. Helyettem is hiszi-tudja, hogy Isten engem vezetni akar.
2. Imabeszélgetés Máriával. Elmondom neki, hogy miért kezdem el a lelkigyakorlatot, mit szeretnék stb. Ő szeretettel hallgat meg, ért engem, velem érez. Nem tanít, de megáld engem.
3. A társak imája. Most érzékelem, hogy a többiek is itt vannak a Házban: a lelkigyakorlatos csoport tagjai, a háttérimádkozóim. Mind egyenként is imádkoznak értem, megáldanak engem.
4. Imabeszélgetés Jézussal.Végül megjelenik az Úr, és Mária odavezet hozzá.

Összegzés – a hét végén.

Szánjak rá egy fél órát, hogy elolvasom a jegyzeteim, és megvizsgálom:
Mi az, ami most is megmozgat, amiben az Úr akaratát leginkább érzékelem?
Hogyan mélyül el bennem, hogy mire vágyok igazán?
Hogyan akar engem a lelkigyakorlatban vezetni?

A nyomtatható verzió: Szövetségkötés

______

______

A lelkigyakorlat főszakasza

„Első hét” (kb. március 28-tól):

K: Add Uram Jézus, hogy jobban megismerjelek és megszeresselek Téged!

Mt 3, 13-17; Mt 9,35-38; Mt 5, 3-12; Mt 8,1-3; Mt 14, 13-33; Mt 17,1-13

„Második hét” (kb. április 4-9)

K: Add Uram Jézus, hogy jobban lelkesedjek Érted és szorosabban kövesselek Téged!  Lk 4, 1-30; Mt 4, 17-22; Mt 14,22-33; Mt 16, 21-28; Mt 19, 16-26; Mt 20, 29-34

„Harmadik hét” (április 10-16.)

Érzelmi azonosulás az értem meghalni készülő Jézussal
K: Uram Jézus, aki értem szenvedtél és meghaltál, add éreznem a Te fájdalmaid! Adj nekem mély bánatot és fájdalmat!

Virágvasárnaptól fontos, hogy a napokat pontosan kövessük.

Virágvasárnap: Passió – Mt 26,17-27,66 („Nyugodt olvasás”)
Nagyhétfő: Lk 15,11-24;
Nagykedd Mt 26, 6-13;
Nagyszerda Mt 26,14-29.

Nagycsütörtöktől Húsvétvasárnapig a szertartásokon veszünk részt. Ha valaki nem tud elmenni, akkor a következő szakaszokkal imádkozzon:

Nagycsütörtök: Jn 13 1-17;
Nagypéntek: Jn 18,1-19,42;
Nagyszombat: “Szálla alá poklokra”. (leszáll az alvilágba, hogy elvigye Ádámnak és minden megholtnak a „szabadulólevelet”)

„Negyedik hét” (április 17-kb. 24.)

Érzelmi azonosulás az értem feltámadott Jézussal

K: Uram Jézus, aki győztél a bűn és a halál felett, add éreznem a Te örömöd! Adj nekem mély örömöt és vigaszt!

“Megjelenik Anyjának”; Mt 28,1-10; Mt 28,16-20; Jn 21,1-14; összefoglalás

A nyomtatható verzió:
Nagyböjt-Húsvét 2022 – főanyag