Mária kertje – 2023

Első hét – III. 7.
A Ház

Második hét – III. 14.
A Puszta

Harmadik hét – III. 21.
Mária egyedül a Házban

Negyedik hét – III. 28.
  Utolsó vacsora,
Emeleti terem

Nagyhét – IV. 4.
Getszemán kertje,
a Kereszt

Húsvét – IV. 11.
A Feltámadás kertje
__
__
__
__

Első hét
III. 7-13.
A Ház

Ebben a lelkigyakorlatban sokat fogunk időzni „a Házban”. Ez a Ház elsősorban a názáreti otthon, Mária otthona. De lehet az én otthonom is, ahol Mária engem meglátogat.

Csendes leborulás a názáreti Házban
Istenem, add hogy teljes szívemmel elismerjelek Istenemnek

Levélima
Miért kezdek bele a lelkigyakorlatba?  
Uram adj reményt, vágyat, szándékot, eltökéltséget és erőt a lelkigyakorlathoz!

Elmélkedés
Mit jelent nekem az otthonom? Hol vagyok igazán otthon, hol tudok igazán pihenni, feloldódni, feltöltődni? Mik a legmeghatározóbb „ház-élményeim”, „itt itthon-vagyok-élményeim”? Kik tanítottak otthonossá tenni a helyet, ahol lakom?
Uram adj reményt, vágyat, szándékot, eltökéltséget és erőt a lelkigyakorlathoz!    

Jézus és Mária meglátogat otthonomban
ima rajzzal                   
Uram adj reményt, vágyat, szándékot, eltökéltséget és erőt a lelkigyakorlathoz!

Én látogatom meg őket Názáreti otthonukban
képzelet imája
Uram adj reményt, vágyat, szándékot, eltökéltséget és erőt a lelkigyakorlathoz!

Jézus a Jordánnál; a pusztában
Mk 1, 9-13
biblikus ima
Uram adj reményt, vágyat, szándékot, eltökéltséget és erőt a lelkigyakorlathoz!

____

____

Második hét
III. 14-20.
A Puszta

Ebben a lelkigyakorlatban sokat fogunk időzni „a Kertben”. Ez lehet a kert, ahol Mária sokat időzött a Gyermekkel, lehet a pusztában az a hely, ahol Jézus 40 napot eltöltött. Lehet a Getszemán, és lehet a Feltámadás Kertje.

Csendes leborulás a názáreti Házban
Istenem, add hogy teljes szívemmel elismerjelek Istenemnek

Elmélkedés
Mit jelent nekem a kert? Mik a legmeghatározóbb „kert-élményeim”? Kik tanítottak „elidőzni egy kertben”?
Uram Jézus, add hogy jobban megismerjelek, megszeresselek és szorosabban kövesselek!

Jézus a Jordánnál; a pusztában
Mk 1, 9-13
biblikus ima
Uram Jézus, add hogy jobban megismerjelek, megszeresselek és szorosabban kövesselek!

Mária egyedül a Kertben, ahol annak idején sokat időzött a gyermekkel. Lélekben a Fiúval van 
képzelet imája
Uram Jézus, add hogy jobban megismerjelek, megszeresselek és szorosabban kövesselek!

Jézus imája a pusztában
– írásbeli ima
Uram Jézus, add hogy jobban megismerjelek, megszeresselek és szorosabban kövesselek!

Jézus a názáreti zsinagógában
– Lk 4, 14-30
biblikus ima
Uram Jézus, add hogy jobban megismerjelek, megszeresselek és szorosabban kövesselek!

____

____

____

Harmadik hét
III. 21-28.                
Mária egyedül Názáretben

Csendes leborulás – Jézussal a pusztában
Istenem, add hogy teljes szívemmel elismerjelek Istenemnek

Elmélkedés
Mit jelent nekem egyedül lenni? A szeretteimtől elhagyatva? (Amikor a gyerekek kirepülnek a házból? amikor valaki halálos beteg? Amikor senkinek nincs szüksége arra, amiben jó vagyok? Amikor lezárul egy korszak, és ezt nincs kivel megosztani?) Kiket láttam megküzdeni egy ilyen helyzettel? Jelen van ez az egyedüllét most az életemben?
Mária, add hogy jobban megismerjelek és megszeresselek!

Jézus a názáreti zsinagógában
– imabeszélgetés Máriával
Mária, add hogy jobban megismerjelek és megszeresselek!

Mária egyedül az üres Házban, a Kertben
– ima rajzzal
Mária, add hogy jobban megismerjelek és megszeresselek!

A „háttérimádkozó” Mária önfelajánlása  
– írásbeli ima
Mária, add hogy jobban megismerjelek és megszeresselek!

Utolsó vacsora
– Lk 22, 7-30
biblikus ima
Mária, add hogy jobban megismerjelek és megszeresselek!

____

____

____

Negyedik hét
III. 28-IV. 3.
Utolsó vacsora,
Emeleti terem

Csendes leborulás – Máriával az üres Házban
Istenem, add hogy teljes szívemmel elismerjelek Istenemnek

Elmélkedés
Mit jelent nekem egy közös étkezés a barátaimmal, szeretteimmel? Mik voltak a legmeghatározóbb „vacsora-élményeim”? Búcsú-étkezések, bensőséges szentmisék, randi-vacsorák? Mik a legbensőségesebb beszélgetés-élményeim? Barátok, közegek, akikkel jó ünnepelni? Jelen van ez az „ünnepelni-tudás” most az életemben?
Uram Jézus, add hogy jobban megismerjelek, megszeresselek és szorosabban kövesselek!

Utolsó vacsora, Emeleti terem
Lk 22, 7-30
biblikus ima
Uram Jézus, add hogy jobban megismerjelek, megszeresselek és szorosabban kövesselek!

Utolsó vacsora, Emeleti terem
képmeditáció, ima rajzzal
Uram Jézus, add hogy jobban megismerjelek, megszeresselek és szorosabban kövesselek!

Jézus hálaadása a három évért
– írásbeli ima
Uram Jézus, add hogy jobban megismerjelek, megszeresselek és szorosabban kövesselek!

Máriával a Kertben
– imabeszélgetés
Uram Jézus, add hogy jobban megismerjelek, megszeresselek és szorosabban kövesselek!

____

____

____

Nagyhét
Getszemán kertje
A Kereszt

Nagyszerda
Elmélkedés
Mik voltak életem legnehezebb próbatételei? A legsötétebb órák, napok? Mi tette ezeket igazán nehézzé? És mi segített ott? Mi emelt ki a mélységből? Mi adott reményt, erőt? Kiket láttam „szépen szenvedni”? Kik tanítottak megszeretni a keresztemet? Kinek tudtam én is ezt megmutatni?
Uram Jézus, add hogy bensőleg átéljem a Te fájdalmaid, magányod, sötétséged!

Nagycsütörtök
Getszemán vagy
Részvétel a szertartáson
Uram Jézus, add hogy bensőleg átéljem a Te fájdalmaid, magányod, sötétséged!

Nagypéntek
A Kereszt vagy
Részvétel a szertartáson
Uram Jézus, add hogy bensőleg átéljem a Te fájdalmaid, magányod, sötétséged!

Nagyszombat
A Kereszt vagy
Részvétel a szertartáson
Uram Jézus, add hogy bensőleg átéljem a Te fájdalmaid, magányod, sötétséged!

Húsvétvasárnap
Jn 20, 11-18
Jézus megjelenik Mária Magdolnának a Kertben vagy
Részvétel a szertartáson
Uram Jézus, add hogy bensőleg átéljem a Te örömöd, dicsőséged!

Húsvéthétfő
Jézus megjelenik Mária Magdolnának
Uram Jézus, add hogy bensőleg átéljem a Te örömöd, dicsőséged!

____

____

Húsvét
A Feltámadás kertje

Csendes leborulás – A Feltámadott lábainál
Istenem, add hogy teljes szívemmel elismerjelek Istenemnek

Elmélkedés
Mik voltak életem legtündöklőbb órái, napjai? Mikor tudtam érzékelni Isten dicsőségét? Mikor éreztem át leginkább, hogy „végül mindennek értelme van”? Mi segít hinni a Feltámadásban, Isten hatalmában, üdvözítő akaratában? Kik voltak számomra a feltámadás tanúi? Mi ragadott meg bennük? Hogyan érzékeltem bennük Isten dicsőségét?
Uram Jézus, add hogy bensőleg átéljem a Te örömöd, dicsőséged!

Jézus megjelenik Anyjának (Hol?)
Uram Jézus, add hogy bensőleg átéljem a Te örömöd, dicsőséged!

Ismétlés – menjek végig az összes jeleneten, amelyeket ebben a lelkigyakorlatban vettünk
Uram Jézus, add hogy bensőleg átéljem a Te örömöd, dicsőséged!

Felajánló ima
írásbeli ima ill. levélima
Uram Jézus, add hogy bensőleg átéljem a Te örömöd, dicsőséged!

Csendes leborulás – A Feltámadott lábainál
Istenem, add hogy teljes szívemmel elismerjelek Istenemnek

____

Lezárás – IV. 18. 19-21 óra!!! Szentmise megosztással!!!